SAL7349, Act: V°315.6 (617 of 698)
Search Act
previous | next
Act V°315.6  
Act
Date: 1456-05-22

Transcription

2018-11-12 by Walter De Smet
It(em) pet(er) moenens als geleit tot den goeden symoens moenens/
sijns brued(er) heeft geloeft te compare(re)n int recht jegen lijne(n)/
vand(en) rynne(n) die jegen hem dach va(n) rechte genome(n)/
heeft en(de) hem also te stercke(n) mids p(rese)ncien sijnre/
moed(er) oft uut hue(re)n broede sijnde dat hij met/
recht dingen moghe cor(am) o(mn)ib(us) scab(inis) dempt(o) roe(lants)/
maii xxii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2014-11-04 by Jos Jonckheer