SAL7349, Akte: V°325.3 (636 van 698)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°325.3  
Act
Datum: 1456-06-01

Transcriptie

2018-12-07 door Walter De Smet
Item stas en(de) reyne(r) zillen gebruede(re)n in p(rese)ncia hebben genome(n) tegen/
meester janne colen hebben(de) hier toe volcomen procuracie de groote/
en(de) cleyne thiende gelegen te ned(er)lynte(r) toebehoe(re)nde der nuwer/
cap(it)len van sinte peters te loven(en) Te houden en(de) te hebben en(de) te/
gebruyken van sint jansmesse baptisten dat was int jaer xiiii[c]/
liiii eenen t(er)mijn van vi jae(re)n lanc eemp(ar)lijc achtervolgen(de) Elx jaers/
om en(de) vore twee hondert guld(en) peters te xviii st(uvers) tstuc te vier/
termijnen vallen(de) te weten te dyerste vierendel ingaende naden/
vors(creven) sint jansmesse te paesschen dander vierendel tsint jacops/
dage tderde vierendel tsinte remeys messe en(de) tvierde vierendel/
te kersmesse jarlicx te betalen en(de) inden wissel d(er) stat va(n) loven(en)/
te leve(re)n meeste(re)n janne van gronselt bauldewijne henricx/
janne stockelpot doctoe(re)n en(de) meester janne colen voirs(creven)/
oft den eenen van hen bringer des briefs en(de) telken t(er)mijne/
als vervolghde schout Ende es vorweerde gevielt soe/
dat god verhueden moet dat de vors(creven) thiendene(re)n/
aende vors(creven) thyenden e(n)nige scade leden van tempeesten/
oft gemeynen orlooghe datmen hen die stade gelijc/
ande(re) w thiende(re)n bove(n) en(de) beneden afcortten sal Ende dese/
vors(creven) vorw(er)den (et)c(etera) smacht lynte(r) junii p(ri)ma Sen(tentiatum) beert m(er)cels/
oct(obris) iiii a(nn)[o] lvi
Nagekeken doorJan Boncquet
ModeratorJan Boncquet
Laatste update:: 2014-11-04 door Jos Jonckheer