SAL7349, Akte: V°333.4 (647 van 698)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°333.4  
Act
Datum: 1456-06-05

Transcriptie

2018-12-14 door Walter De Smet
Item want her otte couwens priest(er) als geleit tot allen den goeden/
have en(de) erve peters schats op heden hadde doen innescriven pete(re)n/
vors(creven) die hem vanden vors(creven) goeden ongebruyc dede aende have hier/
na bescreven Te weten inden yersten aen iii p(er)de met hue(re)n getouwen/
en(de) den wagen It(em) aen v coye It(em) aen iii bedde metter toebehoerten/
It(em) aen een scrijne It(em) aen vi eren potte iii pannen iiii vercken(en)/
ii sidelen en(de) iiii drivoete Aldair de selve pet(er) niet come(n) en is/
so hebben de vo(n)nissen der scepen(en) va(n) loven(en) gewesen datmen den/
vors(creven) h(er) otten vand(er) vors(creven) haven houden soude inde macht van/
zijnen vors(creven) beleide soe v(er)re het noch voir hen come(n) is p(rese)ntib(us)/
roel abs(oloen) borch(oven) hortbeke m(er)sberge junii v
Nagekeken doorJan Boncquet
ModeratorJan Boncquet
Laatste update:: 2014-11-04 door Jos Jonckheer