SAL7351, Act: V°50.1 (125 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°50.1  
Act

Transcription

2020-01-09 by fernand BERTRAND
Item jouffruwe margriete molemans weduwe jans wilen bowerijn in p(rese)ncia/
heeft gekint en(de) gelijdt dat hue(r) jan de bock sone wilen jans woenen(de)/
tantwerpen afgequijt heeft en(de) wael vernueght alsulken thien blau crone(n)/
te xl pl(a)c(ken) tstuc lijfpensien als zij jairlix behouden hadde van dien twee/
ponden xvi s(cellingen) vi d(enieren) ouder groete turnoese gelijc de stat van bruessel/
jairlix hue(re)n pensionarise betaelt lijftochten te hue(re)n live staende die/
der selver jouffr(ouwe) bijden vors(creven) janne vi dage in julio lestleden opde/
vors(creven) x blau cronen na afgeleeght wae(re)n De welke zij met scepen(en)/
brieven van loven(e) vander daet xiiii[c] xxvi xxviii dage in januario/
jairlix hue(re)n leefdach lanc heffen(de) was aen en(de) op div(er)se goede en(de)/
onderpande des selfs jans de bock te sempse en(de) dair omtrent/
gelegen die de selve scepen(en) brieve naerd(er) v(er)cle(re)n met stucken ende/
reengenooten Bekynnende hue(r) de selve jouffr(ouwe) van dien vors(creven)/
x blau cronen alse vanden principalen en(de) oic pachte volcomenlijc/
vernueght ende betaelt Scelden(de) den selven janne dair aff/
volcomelic quijt en(de) zijn goede vors(creven) en(de) oic erfgenamen Gelovende/
die dair af ny(m)mermeer aentespreken te vexeren noch te moyen in/
gheenen rechte gheestelijc noch weerlijc bij hue(r) selven noch nieman(t)/
anders in gheend(er) manier(re)n en(de) jegen eenen yegeliken [h(ier) af] recht warant/
te zijne cor(am) oppendorp cockeroul aug(usti) x
Contributorsfernand BERTRAND
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-07 by Greet Stevens