SAL7352, Act: V°109.6-R°110.1 (243 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°109.6-R°110.1  
Act

Transcription

2020-03-06 by kristiaan magnus
Item uut dien dat jan coninc geheten van gheele van corttenake/
als geleit totten goeden have en(de) erve ghisbrechts vand(er) herstraten/
opden dach van heden hadde doen dach doen den rentmeester ons/
gened(ichs) he(re)n te thienen oft zijnen stathouder te beetse die op seke(re)/
haeflike goede vanden goeden vors(creven) begonnen hadde te volghen/
metter bancrecht vor recht dat hij dair toe meynde te hebben
//
Dair de selve rentmeester noch sijn stathouder niet comen en zijn Soe/
wert gewijst bijden he(re)n scepen(en) va(n) loven(e) ter manissen smeyers waer/
de selve p(ar)tie niet en quame ten opstane smeyers en(de) der scepen(en) datme(n)/
den vors(creven) janne vanden selven goede houden sal inde macht van zijnen/
vors(creven) beleide soe v(er)re dat noch voir hen come(n) is P(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) dempto/
lyemi(n)gen decembris xvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2012-09-13 by Sabrina Keyaerts