SAL7352, Act: V°159.1 (333 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°159.1  
Act

Transcription

2020-01-09 by kristiaan magnus
Item want jan vanden eembroeke als geleit totten goeden diericx/
geheten diedericx sone wilen henricx op heden hadde doen inne/
scriven de weduwe henricx wilen wynt(er)s om dat zij hadde doen/
raste(re)n div(er)se haeflike goede ond(er) den meye(r) va(n) cumptich te/
boensbeke voir schout die zij den vors(creven) diericke eysschen(de) was/
En(de) de selve weduwe noch nieman(de) and(er)s die totter/
selver have(n) he(m) rechts hadde willen vermeten niet come(n)/
en es Soe hebben de vo(n)nissen der he(re)n scepen(en) van/
loven(e) ter manissen smeyers gewesen datmen den vors(creven)/
janne houden sal inde macht van sijne(n) vors(creven) beleide/
soe verre dat noch voir hen come(n) is Cor(am) o(mn)ibus/
dempt(is) roel(ofs) lyemi(n)gen ja(nuarii) xxvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-09-13 by Sabrina Keyaerts