SAL7354, Act: R°211.1 (488 of 773)
Search Act
previous | next
Act R°211.1  
Act
Date: 1461-01-20

Transcription

2014-12-17 by kristiaan magnus
It(em) al eist dat tvoirs(creven) recepit sprect van acht mudden corens erfflic op de/
voirs(creven) goede chijse rinten en(de) erfpachten soe heeft nochtan de vors(creven) laureys geki(n)t/
ende gelijd en(de) es clairlic ondersproken want gheert vand(en) veken(en) sone henrix/
vand(en) veken(en) en(de) sijn kinde(re) deen helicht vand(en) voirs(creven) erffpachte sculdich sijn/
eve(n)verre de vors(creven) laureys metter vesticheit die hij vand(en) selve(n) gheerde en(de)/
sijn kinde(re) heeft oft gecrigen sal met rechte de helicht vand(en) selven acht mudde(n)/
cor(ens) erffpachts gecrigen can Dat hij dan de goide chijse rinte(n) en(de) erffpachte(n) des/
vors(creven) godfroits dorbaix en(de) sijns wijfs niet voirder dan voir de helicht vand(en)/
selve(n) erffpachte te weten voir vier mudden pramen en sal en(de) sal dander/
vier mudden aende(n) voirs(creven) gheerde vand(en) veken(en) sijn kinde(re) oft hue(re) goide v(er)hale(n)/
op dat hij can en(de) het mogelic sij Ende te desen ynde hebben de voirs(creven) goird/
dorbaix en(de) sijn wijf geloift op hen en(de) hue(re) goide de helicht vand(en) voirscr(even)/
erffpachte jairlix en(de) erflic te dragen alsoe dat de vors(creven) gheerd vand(en) veken(en)/
sijn kinde(re) noch hue(re) goide d(aer)af gheen schade noch last hebben en selen op/
dat t(er) ande(re) sijden de vors(creven) gheerd en(de) sijn kinde(re) den voirs(creven) gehuysscen vestich(eit)/
ende kynnesse doen dat zij de vier mudde(n) vand(en) vors(creven) acht mudde(n) drage(n)/
selen en(de) sculdich sijn te dragen en(de) dat sij d(aer)aff de selve gehuysschen en(de)/
hue(re) goede ontlasten selen en(de) dit hier af tot beyden sijden alsulke(n) vesticheit/
wordde gedaen dat elker p(ar)tien genoech zij cor(am) eisd(em)/
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2013-08-26 by Kristiaan Magnus