SAL7356, Act: R°12.3-V°12.1 (22 of 456)
Search Act
previous | next
Act R°12.3-V°12.1  
Act

Transcription

2019-06-24 by myriam bols
Item vanden stote en(de) gescille die overlanc geweest zijn tussche(n)/
he(re)n arnde vync profst van ghempe inden name vanden/
vors(creven) godshuyse in deen zijde en(de) henric de smet van pellen/
berch in dande(re) alse van seke(re)n goeden gelegen te pellenberch die/
de vors(creven) henric vortijts teghen den vors(creven) godsh(uyse) in erfpachte/
genomen heeft en(de) des dien aencleeft en(de) vort van allen/
ande(re)n stoote en(de) gescille die de voirs(creven) p(ar)tien teghen malcande(re)n/
uutstaende moghen hebben e(n)nichsins totten daghe toe van hede(n)/
Ende roelofve vranx met gorise vrancx zijne zone dien hij hier/
inne gelooft te vervangen gheerde amours meye(r) te thiene(n)/
en(de) jouffr(ouwe) m(ar)grieten vranx zijne(n) wijve zust(er) des vors(creven) gorijs/
dien dese sake insdeels oic aengaen ter derder zijden hebben/
hen de selve gesubmitteert van alle dan selven stoote en(de) v(er)bonde(n)/
in segge(re)n en(de) vriendelike effene(re)n Te weten(e) in he(re)n gielise vrancx/
deken van sinte peters te loven(en) lodewijcke roelants arnold(en) kyp
//
en(de) gerard(en) van baussele secretar(is) der stat van loven(en) in sulker vuegen/
dat p(ar)tien hue(re)n eysch en(de) gebrec overgheven zullen in gescrifte/
den vors(creven) seggers bynnen viii daghen naestcomen(de) en(de) hue(r)/
verantwerden d(air)op oic overgheven in gescrifte bynnen viii dagen/
dair na vervolgen(de) Ende dan zullen de selve segghe(re)n/
bynnen eend(er) maent dair na op dat zijs eenssijn hue(r)/
eendrechtighe uutsprake doen voir scepen(en) van lov(enen) ende/
oft zijs niet verenighen en connen zoe zullen sij samentlic/
dair af eenen overman nemen die zijn uutsprake doen/
sal oic voir schepen(en) van lov(enen) bynnen xiiii nachten d(air) na/
En(de) oft e(n)nich vanden vors(creven) zegge(re)n gebrake zullen zij ande(re)/
in die stat gelike(n) mogen nemen Promitt(entes) ratu(m) vync ouder(ogghe)/
julii iii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Add. 1

Transcription

2019-06-24 by myriam bols
It(em) de p(ar)tien hebbe(n) dit (com)p(ro)mis in alre vuege(n) dat steet v(er)stelt tot de(n) xxviii[te(n)] dach augusti naestcomen(de) vync ouder(ogghe) aug(usti) v[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Add. 2

Transcription

2019-06-24 by myriam bols
It(em) dits noch v(er)lingt xiiii nacht lang in alle d(er) vuege(n) voirs(creven) cor(am) o(mn)ib(us) scab(inis) aug(usti) xxviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-11-28 by The Administrator