SAL7356, Act: R°191.1 (371 of 455)
Search Act
previous | next
Act R°191.1  
Act
Date: 1463-03-24

Transcription

2018-11-07 by myriam bols
Cont zij allen lieden dat gort de keysere sone wilen mertens ende/
jorijs buysack sone wilen henricx van sint joris weerde in p(rese)ncia/
hebben ghehuert en(de) bekint dat zij gehuert hebben teghen clause/
van woelmont xiiii dachmale beemps luttel myn oft meer/
gelegen by een inde vors(creven) prochie ter plaetsen geheten de beempde/
van schore Te houden en(de) hebben van half merte lestleden/
eenen t(er)mijn van vi jae(re)n lanc deen na dand(er) zond(er) middel/
v(er)volgen(de) elx jaers dae(re)nbynnen om en(de) voir xiii gulden(en) pet(er)s/
d(er) mu(n)ten (et)c(etera) te xviii st(uvers) tstuc tsinte mertens messe inden wynt(er)/
te betalen den vors(creven) clause roelofve vand(er) elst en(de) ada(m)me kerre/
mans oft deen van hen bringer des briefs den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde/
quolib(et) ass(ecutu)[m] Ende is vorweerde dat de vors(creven) gort met ix/
peters en(de) xii st(uvers) ende de vors(creven) jorijs met iii peters en(de) vi st(uvers)/
jairlix gestaen zullen te betalen zond(er) voird(er) dair af voir deen [voir] den/
ande(re)n gepraempt te zijn Item [En(de)] wart sake dat enich vanden vors(creven)/
p(er)sonen hue(r) [zijn] gedeelte vanden vors(creven) beempden lieten liggen dat dand(er)/
van hen dat zoude moeten aenverden voir den selven prijs/
Item zullen de vors(creven) huerlinghe de voirg(eruerde) beempde hue(re)n/
vors(creven) t(er)mijn lanc due(re)nde houden en(de) bevreden wel en(de) loflijc/
des sullen zij de willighen aldair staen(de) mogen truncken/
bij also wart sake dat zij dair e(n)nighe verdroeghde willige(n)/
afhieuwen dat zij d(air) voir setten zullen twee leven(de) poten/
vanden selven arde en(de) dair toe zullen zij jairlix tsamen setten/
den vors(creven) t(er)mijn lanc due(re)nde op elc dachmale vanden voirscr(even)/
beempde twee leven(de) pooten Item [is] vorweerde wart sake dat/
aende vors(creven) beempde enighe scade geschiede vand(er) dilen aldair/
dat de vors(creven) gort en(de) jorijs die wed(er) repareren zullen en(de)/
alsoe hue(re)n vors(creven) t(er)mijn lanc due(re)nde in goeden state houden ende/
desgelix de straten en(de) quade weghen aende vors(creven) beempde liggen(de)/
zonder des vors(creven) claus cost Vort is condicie dat de vors(creven)/
huerlinghe alle den pacht en(de) erf chijs uuten vors(creven) goeden/
gaende jairlix also in tijts betalen sullen in afcortten d(er) vors(creven)/
hue(re)n den vors(creven) t(er)mijn lanc due(re)nde dat de vors(creven) claes aen zijn/
goede vors(creven) d(air) bij niet geschadicht en wordde e want ingebreke/
van dien soude(n) zij hem die moete(n) oprichte(n) En(de) alle dese vorw(er)de(n) (et)c(etera)/
cor(am) [cocker(oul)] oud(erogghe) m(ar)cii xxiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-04-26 by Jos Jonckheer