SAL7356, Act: V°93.2 (189 of 455)
Search Act
previous | next
Act V°93.2  
Act
Date: 1462-11-04
LanguageNederlands

Transcription

2018-11-20 by myriam bols
Item jan vander brugghen die in questien stont voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loven(en) teghen meester pete(re)n van loven(en) sijnen oem om der/
haven schout en(de) vliegen(de) erve diemen bevonden heeft nade/
doot der vruwen van neckerspoel heeft gerenu(n)cieert dier/
goede en(de) [der] versterfnesse geheelijc en(de) al en(de) gelooft den vors(creven)/
meester pete(re)n te betalen tusschen dit en(de) purificacio naestcomen(de)/
seven en(de) een halve crone te xxiiii st(uvers) tstuc tamq(uam) ass(ecutu)[m] Ende/
heeft vort [dit] gelooft te doen ad mo(nicionem) d(i)c(t)i m(a)g(ist)ri petri cor(am) notario/
et testibus cor(am) lyemi(n)gen ouder(ogghe) novembris iiii[a]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Add. 1 [links in de marge bij V°93.2]
Date: 1462--
LanguageNederlands

Transcription

2018-11-20 by myriam bols
Desen brief salme(n)/
meest(er) pete(re)n gheve(n)/
als hij te nyeute/
gedae(n) heeft al/
sulke borchtocht/
als pet(er) vand(en)/
b(er)ge tande(re)n tijd(en)/
gedaen heeft
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-04-12 by Jos Jonckheer