SAL7358, Act: R°14.1 (24 of 511)
Search Act
previous | next
Act R°14.1  
Act
Date: 1464-07-05
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-13 by Dominique Van Daele
Wij pynnoc couckeroul scepen(en) te loven(en) doen rond allen lieden/
dat opden dach dat(um) van desen voir ons comen zijn in p(ro)pe(re)n/
p(er)sone meester mathijs ysaacx sone wijlen jans p(ri)us ema(ncipa)[t(us)] a pa(n)e/
do(micel)[le] elisabeth de mulke e(ius) m(at)ris reli(ct)e d(i)c(t)i q(uo)nd(am) joh(ann)is ysaax renu(n)/
cie(re)nde d(er) p(ri)vilegie(n) vand(er) univ(er)siteit va(n) loven(en) en(de) alle ande(r) tot/
des nae bescr(even) steet v(er)clee(re)nde te wesen xxviii jair out en(de) d(aer)/
bove(n) ter eend(er) sijden lodewijc vand(en) meersb(er)ghe jouffr(ouwe) lijsbeth/
ysaacx zijn w(er)dynne sust(er) des vors(creven) meest(er) mathijs t(er) ande(re) ende/
jan van cuggenbosth en(de) jouffr(ouwe) katlijne ysaax sijn wijf oic sust(er)/
des vors(creven) meest(er) mathijs en(de) jouffr(ouwe) lijsbette(n) ter derder Ende/
hebben openbairlic gekint ende gelijdt dat zij met malcande(re)n/
overcomen eenswordden ende v(er)accordeert sijn voir hen hue(re)n/
erve(n) ende nacomelingen des hier nae volcht Dwelc zij/
malcande(re)n te wete(n) de vors(creven) meest(er) mathijs met (con)sente sijnder/
vors(creven) moeder geloift hebben tot eeuwigen daigen gestentelic/
ende volcomelic tonderhouden en(de) tacht(er)volgen Te wete(n) dat zij/
openbairlic geconstuteert overgegeve(n) ende gewillecoert hebben/
dat zij nae der vors(creven) hue(re)r moeder door hoedegelic succede(re)n/
en(de) deylen selen naden lantrechte in alle de goede beruerlic en(de)/
omberuerlic leene eygen erve en(de) ande(r) hoedanich die sijn/
waer zij gelegen sijn oft hoe die genoemt moige(n) wese(n) die/
bleven ende verstorve(n) sijn nae die doot des voirs(creven) wile(n) jans/
ysaacx huers vaders en(de) die hen blive(n) en(de) verstorve(n) selen nae/
doot en(de) aflivich(eit) hue(re)r vors(creven) moed(er) nyet tegenstaen(de) e(n)nighen/
leenrechten testamente(n) oft ande(re)n munimente(n) ter (con)trarie(n) van/
dien wesende oft gemaict sijnde d(aer) mede deen voird(er) oft/
meer dan dande(r) dair inne gericht oft v(er)sien mach sijn oft/
naemaels mocht wesen Behoudelic dat de voirs(creven) twee/
gesuste(re)n [en(de) hue(r) momboire] inne bringhen selen eer zij gelic vors(creven) steet deilen/
selen des zij voir uut gehadt moigen hebben julii v[ta]
ContributorsDominique Van Daele
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-12-18 by kristiaan magnus