SAL7358, Act: R°246.1-V°246.1 (509 of 511)
Search Act
previous | next
Act R°246.1-V°246.1  
Act
Date: 1465-06-23
LanguageNederlands

Transcription

2019-08-09 by Dominique Van Daele
It(em) jacop van muysen(en) en(de) jan barts vleeshouw(er)s te loeven(en)/
die a(nno) lix m(ar)tii t(er)cia borghe bleven enden hen v(er)oblig(er)den voir/
scepen(en) van loeven(en) en(de) met scepen(en) brieve(n) van loeven(en) voir henrike/
gooten van mechelen en(de) janne en(de) austijne gooten zijne sone(n)/
aen mag(ri)eten roelofs dochte(r) roelof roelofs werdynne willems/
vander loe en(de) cornelise roelofs sone des voirs(creven) roelofs voir acht/
saluyten jairliker lijfpen(sien) ten live d(er) selver mag(ri)eten en(de) cornel(ijs)/
oft tot des lestleven(de) van hen dair inne de selve roelof roelofs/
en(de) jouffr(ouwe) mag(ri)ete van sombeke sijn wijf en(de) de leste leven(de)/
van hen hue(r) heffen hadden en(de) behielde(n) voir welke borch/
tocht de selve henric goote(n) en(de) sijn sone(n) den vors(creven) jacoppe/
en(de) janne opden dach vors(creven) ter stont nade vors(creven) obligacie/
voir scepen(en) van loeven(en) bekinden een so(m)me van ii[c] rijders/
om dat sij hen d(aer) mede souden moigen hebben doen leiden/
nad(er) stat recht van lov(en) tot allen den goede(n) d(er) selv(er) bekind(er)s/
en(de) dat sij hen metten selve(n) souden moigen beholpen hebben/
aen de goede d(er) selver bekind(er)s tott(er) geheeld(er) lossinge(n) der/
vors(creven) borchtocht met allen acht(er)stelle pachte coste oft/
schaden hoedanich die wae(re)n het wae(re)n costen van rechte/
oft ande(re) die sij d(aer) o(m)me souden hebben moigen lijden in e(n)nig(er)/
manie(re)n In p(rese)ncia hebben gekint en(de) gelijdt openbairlic/
dat sij vand(en) selv(en) borchtocht overmits dat den p(ri)ncipale(n) brief/
d(er) vors(creven) acht salute(n) lijfpen(sien) gecasseert en(de) te nyeute gedaen/
es en(de) bijden vors(creven) henr(icke) goote(n) en(de) sijne(n) sone(n) afgeleecht/
en(de) gecontenteert geheelic en(de) wael gelost en(de) schadeloes/
onthaven sijn Scelden(de) dair o(m)me den selven henr(icke) goote(n)/
sijn sonen voirs(creven) en(de) alle ande(re) des q(ui)tan(cien) behoeven(de) en(de) hue(r)/
goede vand(en) voirs(creven) bekinbrieve d(er) so(m)men d(aer) innen begrepen/
en(de) des dien en(de) der vors(creven) borchtocht aencleeft en(de) voirt/
en allen ande(re)n saken en(de) gebreken oft eyschingen die
//
tot den daighe toe van heden tusscen hen uutstaen mochten/
volcomelic quite Geloeven(de) den selven noch hue(r) goede/
d(aer) af ne(m)mermeer aen te spreken te moeyen noch te vexeren/
bij hen selven noch nyeman(de) and(er)s in gheenen rechte gheestel(ic)/
noch weerlic in gheend(er) wijs cor(am) col(onia) couck(eroul) junii/
xxiii an(te) nona(m)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-14 by Agata Dierick