SAL7358, Act: R°92.1 (191 of 511)
Search Act
previous | next
Act R°92.1  
Act
Date: 1464-11-15
LanguageNederlands

Transcription

2020-07-17 by Dominique Van Daele
Vander questien d(aer) af matheeus colcx vorste(r) te loven(en) in deen sijde en(de)/
reyne(r) vanden hove van tielt in dande(re) malc teghen ande(re)n alhier voir meye(r)/
ende scepen(en) van loeven(en) in gedinghe gestaen hebben alse van seke(re)n g bla/
dinghen die de vors(creven) reyne(r) opgebuert soude hebben (et)c(etera) ende van allen/
saken tusscen hen uutstaen(de) tot den daige van heden hebben hen die/
vors(creven) p(ar)tien gesubmitteert ende verbond(en) in wedersijde ind(er) eendrechtig(er)/
uutspraken beyde d(er) borg(er)meeste(re)n van loeven(en) gerard van baussele ende/
hilleg(er)ts van holsbeke secretar(is) d(er) stad va(n) loven(en) Bij alsoe dat de vors(creven)/
matheeus sijn aensprake in gescrifte den vors(creven) segge(re)n overgeve(n) sal/
binne(n) acht daighen naistcomen(de) ende de vors(creven) reyne(r) sijn v(er)antweerd(en)/
d(aer) op binne(n) acht daige(n) d(aer) nae Ende dat gedaen selen de segg(er)s alle/
saken van informacien getuygeniss(en) ende and(er)s tallen sijde(n) hoire(n) ende/
wel neme(n) ende de selve segg(er)s oft de drie van hen selen alsdan hue(r)/
eendrechtige uutsprake d(aer) af doen binne(n) [al] xiiii nachte(n) d(aer) nae P(ro)mitt(entes)/
rat(um) renu(n)c(iantes) Ende oft e(n)nige(n) p(ar)tien segge(re)n gebraken dat sij in die stad/
altijt ande(r) gelike p(er)sone selen moigen neme(n) cor(am) roel(ofs) pynnoc no(vem)[br(is)] xv
ContributorsDominique Van Daele , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Add. 1
Date: 1464-12-13
LanguageNederlands

Transcription

2020-07-17 by Dominique Van Daele
It(em) beyde de voirs(creven) p(ar)tien hebbe(n) v(er)l(i)ngt tvoirs(creven) (com)p(ro)mis by(n)ne(n) welke(n) de de segg(er)s nae/
beg(ri)p va(n) dese(n) huer info(rma)cie neme(n) en(de) huer uutsp(ra)ke doen moege(n) xiiii nacht noch nae/
duutgaen vand(en) yerste(n) v(er)bonde cok(eroul) nausnyd(ere)/
[dec(embris) xiii]
ContributorsDominique Van Daele , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-13 by Agata Dierick