SAL7358, Act: V°221.2 (465 of 511)
Search Act
previous | next
Act V°221.2  
Act
Date: 1465-05-27
LanguageNederlands

Transcription

2019-04-18 by Dominique Van Daele
It(em) ter meerder vestich(eit) [zekerh(eit)] en(de) in maniere(n) van vestich(eit) der voirs(creven)/
lijftocht van vijftich r(insche) gulden(en) tsjaers alsoe wale voir tp(ri)ncipael/
als voir de verschijnen(de) pachte hebben jonch(e)r art va(n) coursworm/
en(de) meest(er) henr(ic) de mu(n)te(re) met matheeus colcx vorste(r) te loeven(en)/
inde(n) name vande(n) he(r)e in p(rese)ncie(n) der voirs(creven) scepen(en) de(n) voirs(creven)/
janne vande(n) bossche tot behoef va(n) he(m) selve(n) zijns wijfs en(de) huere(n)/
kijnde(re)n voirs(creven) te pande en(de) in hande(n) gesedt de silve(re)n juweelen/
h(ier)na v(er)claert Inde(n) yerste(n) ii becken(en) metter wapen(en) van coursworm/
de boorde en(de) de sonne(n)vervels bi(n)ne(n) staende v(er)gult wegen(de) tsame(n)/
x m(ar)ct min v yng(helschen) It(em) xii scalen wegen(de) xxiiii marct de boorden/
vergult en(de) binne(n) met boomkens vergult It(em) i dozijne schalen wegen(de)/
xi m(ar)ct iiii oncen alle ond(er) inden bodem mett(er) wapen(en) va(n) coursworm/
It(em) xi scalen va(n) alrehande maniere(n) wegen(de) tsamen vii m(ar)ct iii(½) oncen/
It(em) twee wat(er)potte de boirde v(er)gult ond(er) en(de) bove(n) wegen(de) iiii m(ar)ct iiii(½)/
oncen It(em) i grote(n) ov(er)decten croes op drie leeukens staende met eene(n)/
eenhoren bove(n) opden scheel wegen(de) i(½) m(ar)ct xv yng(helschen) It(em) ii ov(er)decte/
croese elc met drie leeukens vergult den eenen met drie coraelke(n)s/
boven en(de) dand(er) met eenre verguldend(er) fresen wegen(de) te same(n) i(½)/
m(ar)ct ii oncen v yng(helschen) De welke de voirs(creven) jan vande(n) bossche alsoe/
ende in dier wijs bijden gerichte genomen heeft om die de(n) selve(n)/
jonch(e)r arde en(de) meest(er) henr(ic) aut wed(er) te leve(re)n als hij vande(n)/
voirs(creven) scepen(en) brieven volcomelijc voldaen en(de) v(er)nuecht sal wese(n) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-14 by Agata Dierick