SAL7358, Act: V°241.3 (502 of 511)
Search Act
previous | next
Act V°241.3  
Act
Date: 1465-06-20
LanguageNederlands

Transcription

2019-07-27 by Dominique Van Daele
Item want achter tusschen tvoirs(creven) erve ende de goede der/
voirs(creven) regenoeten desselfs alrehande opgaende hout/
gewassen steet dat tot desen voirs(creven) gegoedde(n) erve behoirt/
ende nerghe(re)ns els alsoe de voirs(creven) gehuysscen dat den/
voirs(creven) janne de smet volcomelijck toegeseecht ende/
geloeft hebben Soe es vorwerde tusschen de voirs(creven)/
p(ar)tien besproken wairt tsake dat den selve(n) janne/
tselve hout met rechte [af] gewo(n)nen worde dat hem/
dan aen de voirs(creven) so(m)me va(n) pe(n)ni(n)ghen oft rente/
soe vele gecort soude werdde(n) als tselve hout bij/
goeden mans dair toe in wed(er)sijde(n) genomen en(de) hen/
des verstaen(de) getaxeert soude wesen weert zijnde eisd(em)/
Navolgen(de) de(n) (com)p(ro)misse gesciet
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-14 by Agata Dierick