SAL7359, Act: V°60.5 (96 of 355)
Search Act
previous | next
Act V°60.5  
Act
Date: 1465-09-28

Transcription

2019-11-29 by kristiaan magnus
It(em) wille(m) vande(n) dale becke(r) inde borchst(ra)te opde(n) hoec vande(n) ha(m)me/
henric vand(er) heyde(n) briede(r) int walschelant en(de) henr(ic) va(n) loon/
briede(r) int creenke(n) hebbe(n) gelooft ind(ivisim) henr(icken) de haresch rintm(eeste)r tshe(re)n/
va(n) lijsmeel alse vand(en) scaerhoude vand(en) bossche tatte(n)hove(n) aen dlang/
velt te wete(n) vande(n) derde(n) cope houden(de) i boend(er) dbon(der)? d(aer) af om xi(½) r(ijnsche) g(ulden)/
te xx st(uvers) stuc en(de) vande(n) v[te(n)] coepe houden(de) i boend(er) dbon(der)? d(aer) af om vii gelike/
r(ijnsche) g(ulden) en(de) drie ort half ts(in)t jans(misse) en(de) half te bamisse q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] Met (con)dicie(n)/
ut in r(ect)[o] late(re) seq(ui)t(u)r in p(ro)mis(si)[o(n)e] joh(ann)is stamelart en(de) oft e(n)nich va(n) hen/
voir de(n) betali(n)ge des and(er)s gepraempt worde d(aer) af en(de) va(n) alle(n) laste(n) d(aer)/
op comen(de) heeft elc de(n) ande(re)n gelooft scadeloes tontheffe(n) ty(m)ple langrode/
sept(embris) xxviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-20 by kristiaan magnus