SAL7360, Act: R°105.1 (227 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°105.1  
Act
Date: 1466-12-11

Transcription

2018-11-22 by myriam bols
Na dien dat henricus hanckart ontboden hadde bijden raide vand(er)/
stadt jacopen van muysene(n) vleeschouwe(r) om van hem te hebbene/
guedinge ende vesticheyt van eene(n) huyse ende hove met allen de(n)/
toebehoirte(n) gelegen inde scrijnstrate aldair de voirs(creven) [jacop] alsnu inne/
woent ende gelijck de voirs(creven) henricus met eender cedullen vand(er)/
voirs(creven) come(n)scap dede blijken welke cedulle hij ald(air) exhibeerde/
p(rese)nteren(de) soe v(er)re de voirs(creven) jacop de pointe(n) inder voirs(creven) cedullen/
begrepe(n) ontkinne(n) woude dat hij dan die thoene(n) woude tot/
zijnder meyni(n)g(en) dienen(de) Voirt p(rese)nteren(de) den voirs(creven) jacope ter/
stont als hij hem [de] guedinge ende vestich(eit) voirs(creven) doet goede/
vestich(eit) ende borchtocht te stellen(e) vanden liiii pet(er)s eens die/
hij hem van voirlieve nae begrijp der come(n)scap tsintjansmesse/
naistcomen(de) als hij int goet come(n) soude gheve(n) moet alsulke/
dair mede stadt segge(n) soude dat hij te vrede(n) zijn mochte/
Dair op de voirs(creven) jacop seyde dat zij anderwijle(n) underlinge/
sprake h(ier) d(air) af hadden gehadt ende dat zij in discoirde/
van e(n)nige(n) der selver pointe(n) gewijst wae(re)n p(rese)nteren(de) de/
selve jacop tbericht dair af voirde(n) selve(n) raide te nemen(e)/
ende beg(er)de copie vander selver cedulle(n) ende dach va(n) v(er)antw(er)d(en)/
die den selve(n) jacope alsoe met uuytsp(ra)ke(n) d(er) selver stadt/
gegeve(n) was op in saterd(aghe) naistcomen(de) p(rese)nt(ibus) roel(ants) willem(air)/
burg(imagistris) necnon aliis de consilio decembr(is) xi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt