SAL7360, Act: R°114.2 (243 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°114.2  
Act
Date: 1466-12-18

Transcription

2018-11-28 by myriam bols
Acht(er)volgende der submissien gesciet tusschen vrouwe katlijne(n) van/
kersbeke vrouwe van goidsenhoven weduwe wilen her godfroits van/
harduemo(n)t ridders in deen zijde ende he(re)n janne van serain hee(re) van/
tillou ridder man en(de) momboir vrouwen katlijnen van harduemont/
in dande(re) ende ghepassert voir scepen(en) van loeven(en) novembr(is)/
xxi lestleden sijn de seggers inder selver submissien begrepen/
geweest te plaetsen van ha(n)uut ende hebben hen gheinformeert/
navolgen(de) den selven (com)promisse en(de) in tiden en(de) wijlen zij dat v(er)mochte(n)/
nae inhout vand(en) selven Ende hen dair af gheinformeert sij(n)de/
soe en conne(n) zij die gescillen mits der zwaerheit die sij d(air) inne bevi(n)de(n)/
bij hen selve(n) niet ghedecide(re)n noch des v(er)accorde(re)n ende aldus stelle(n)/
zij die saken gescillen en(de) questien van hen in handen vand(er) stat als/
overma(n) gelijc dat oic na begrijp tvoirs(creven) (com)promis gescien mach om d(air)/
af navolgen(de) d(er) selver submissien en(de) na tgene des de vors(creven) segge(re)n der/
selver stat ov(er)bringe(r) selen en(de) informe(re)n van des zij d(air) inne bevond(en) hebbe(n)/
een uutsprake van rechte te gescien navolgen(de) der selver submissien/
cor(am) nausnyde(re) hoeve(n) decembr(is) xviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt