SAL7360, Act: R°146.3 (319 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°146.3  
Act
Date: 1467-01-19

Transcription

2019-01-27 by myriam bols
Item vort hebben gelooft de vors(creven) sculders te betalen de so(m)men hier/
na volgen(de) wel en(de) loflijc vanden vruchten van desen jare/
den p(er)sonen hier na verclaert Te weten(e) den vors(creven) he(re)n henr(icke)/
en(de) sijnen sone xxv guld(en) pet(er)s den vors(creven) arnold(en) viii peters/
der voirs(creven) jouffr(ouwe) sgruyters en(de) henr(icke) hae(re)n knape xxvi r(ijnse) guld(en)/
v peters myn al inde weerde also de principale brieve/
dair af zijnde begrijpen deen helicht decima aprilis naestc(omende)/
en(de) dander helicht ultima maii dair na vervolgen(de) te/
betalen quolib(et) ass(ecutu)[m] cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt