SAL7360, Act: R°171.2-V°171.1 (373 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°171.2-V°171.1  
Act
Date: 1467-02-12

Transcription

2019-02-03 by myriam bols
Tvo(n)nisse vanden gedinghe dat gheweest es voer meye(r) en(de) scepen(en)/
van loeven(en) tusscen raese die rijcke die voer tgebreck van vijfthien/
mudden corens eens geleit es tot alle(n) den goeden have en(de) erve/
jans van ype ty(m)mermans in deen zijde ende denise laukens
//
die van te voe(re)n voer tgebrec van xviii mudde(n) cor(ens) eens insgelix/
geleit es tot den goeden desselfs jans in dande(re) daer de voirs(creven)/
raes aensprac meynen(de) dat de vors(creven) denijs [de] hande vand(en) vors(creven)/
goeden lichte(n) soude ende sculdich wae(re) te lichte(n) bij diversen/
reden(en) die hij daer toe allig(eer)de Vand(en) welk(en) de vors(creven) denijs hielt/
de (contra)rie en(de) seyde dat hem en(de) sijne(n) beleide [die] tsijnd(er) schout behoef/
die hij ver met sijnd(er) eet p(rese)nteerde te verifie(re)n volge(n) soude(n)/
en(de) dat hem oic soude wordden opgeleecht des hij te zijnder/
eet dorste houden dat hij in notelike rep(ar)acien aende voirs(creven)/
goede hadde geleecht Dair af de vors(creven) raes hoopte de (contra)rie/
en(de) en meynde niet dat de vors(creven) denijs e(n)nige rep(ar)acie treck(en)/
soude voird(er) dan hij metten wercliede(n) oft ande(re)n conde be/
wijsen dat sijn aenleggen gedroeghe Was gewijst met/
desen woird(en) nae aensprake en(de) v(er)antweerd(en) van beyde(n) p(ar)tien/
dat den vors(creven) denise tot sijnd(er) wettig(er) schout behoef en(de) zijns/
aenleggens soe v(er)re dat met sijnd(er) eet woude groetsen de vors(creven) goide/
volgen soude(n) bij alsoe dat hij die mo soude mote(n) exeque(re)n/
met rechte p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scab(in)is febr(uarii) xii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt