SAL7360, Act: R°177.2 (383 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°177.2  
Act
, eerste 5 regels latijn
Date: 1467-02-16

Transcription

2019-02-04 by myriam bols
It(em) villic(us) lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovan(iensibus) adduxit joh(ann)e(m) vande(n) hove f(ilium)/
quond(am) joh(ann)is ad om(n)ia et singula bo(na) inmobilia et he(re)d(itaria) walteri cock de/
woestmeerbeke tam infra lovaniu(m) q(uam) ex(tra) sit(a) in mans(ionibus) domib(us) curtibus/
t(er)ris arabilib(us) prat(is) pascuis silvis censu t(re)censa redd(itibus) et suis p(er)t(inentiis) univ(er)sis/
pro certis recognicionib(us) (con)dicionib(us) et p(ro)missionib(us) (con)sc(ri)pt(is) in li(tte)ris scabinor(um)/
lovan(iensium) quar(um) te(n)or sequitur in hec verba Cont zij allen lieden dat/
wout(er) de cock van woestmeerbeke in tegewoirdicheid(en) der scepen(en) van/
loeven(en) gestaen heeft genomen ende bekint dat hij genome(n) heeft/
teghen janne vand(en) hove den jonghen sijn hoff geleg(en) op raemssel/
onder de banc van hersselt gelijc en(de) alsoe v(er)re jan wilen de vettere/
en(de) zijn kinde(re) dat lestwerf in pechtingen gehouden hebbe(n) Te houde(n) te/
hebben ende te wynnen van halfmerte naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van/
sesse jae(re)n lanc deen nae dande(r) sonder middel volgen(de) elx jaers d(air)en/
bynne(n) de voirs(creven) wynnen(de) lande om en(de) voe(r) de helicht van allen den/
vruchte(n) die op de selve joe goede jairlix wassen selen ende de beemde/
eeussele en(de) heyden elx jairs om twintich guld(en) pet(er)s der mu(n)ten ons/
gened(ichs) he(re)n tshertog(en) van bourg(oign)[en] en(de) van brab(ant) altijt ts(in)t m(er)tens/
misse te betalen en(de) inde(n) wissel te loven(en) te leve(re)n telk(en) t(er)mijne/
als v(er)voch v(er)volchde schout Et sic ult(er)i[(us)] in om(n)i mo(do) p(ro)ut h(ab)e(tu)[r] oct(obris)/
xii lib(r)[o] lvii Et h(ab)uit que(re)las h(iis) int(er)f(uerunt) hoeve(n) vync febr(uarii) xvi/
Si(mil)limo ad mo(nicionem) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt