SAL7360, Act: R°214.2-V°214.1 (468 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°214.2-V°214.1  
Act
Date: 1467-03-14

Transcription

2019-03-30 by myriam bols
It(em) cornelijs tyelens s(one) wijlen henrix van berthe(m) in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de)/
bekint dat hij genome(n) heeft teghen [arnde vanden dorpe als p(ro)cur(eur) en(de) inde name] jouffr(ouwe) katlijnen van nethen geheete(n)/
vand(en) royele drie boender lants oft d(air) omtri(n)t der selver jouffr(ouwe) geleg(en)/
te berthem oft d(ai)r omtri(n)t opt velt geheete(n) in drie stucken [te weten] v dach(mael) int/
dair af in eene(n) stucke opt velt geheete(n) despe drie dach(mael) d(air) af oic in eene(n)/
stucke op tselve en(de) i boend(er) d(air) af inde slachmole(n) delle comen(de) opde voe(r)/
welke goede de vors(creven) wijlen henric tyelens de vad(er) en(de) de selve cornelijs/
de sone tot noch toe ald(air) gehoude(n) hebben Te houde(n) te hebben en(de) te/
wynnen van halfmerte dat sijn naestcomen(de) te weten anno lxvii/
eene(n) t(er)mijn van xii jae(re)n lanc due(re)nde deen na dand(er) staphants sonder/
middel volgen(de) elx jairs dae(re)nbynnen [tallen drie jae(re)n vand(en) vors(creven) t(er)mijne] om en(de) voe(r) derd derthien/
mudden corens goet en(de) payabel wel bereyt met wa(n)ne [en(de)] vlogelen mate(n)/
en(de) pacht van loven(en) tallen drie jae(re)n vanden vors(creven) t(er)mijne sint andr(iesmisse)/
apostels te betalen en(de) te loven(en) dairt der vors(creven) jouffr(ouwe) gelieve(n) sal te/
leve(re)n Te weten tallen twee yersten jae(re)n der selver drie jae(re)n elx jaers/
iiii(½) mudde(n) corens dair af en(de) tallen derden jae(re) iiii mudden d(air) af en(de)/
alsoe voirt tallen drie jae(re)n den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em)/
sal de vors(creven) wynne de vors(creven) goede zijne(n) t(er)mijn due(re)nde wynne(n) werve(n)/
en(de) mesten wel en(de) loflijc gelijc sijnen reengenoete(n) bove(n) en(de) bened(en)/
en(de) die tsijne(n) afsce lesten sesse jae(re) eens gemest late(n) wel en(de) loflijc/
en(de) sal oic de selve goede tsijne(n) afsceid(en) late(n) soe hijse bevi(n)d(en) sal tsijne(n)/
aencome(n) It(em) sal oic de vors(creven) wynne sond(er) afslach van des vors(creven)/
steet betalen den chijs en(de) last uute(n) vors(creven) goede(n) gaen(de) alsoe in tijts/
dat m(ijn) jouffr(ouwe) oft hue(r) goede d(air) af gheen scade en lijden It(em) sal hij/
oic sond(er) cost m(ijn) jouffr(ouwe) vors(creven) jairlix mote(n) houde(n) de strate ende/
voe(r) aende goede comen(de) en(de) geleg(en) alsoe dat d(air) oic gheen scade [af] en
//
come It(em) sal de vors(creven) wynne om de vors(creven) strate(n) te make(n) moige(n) neme(n)/
vand(en) willege(n) opde vors(creven) goede staen(de) soe vele lo luecx alse hij dair/
toe behoeve(n) sal en(de) tsurplus vand(en) selve(n) lueke oft overhoute opde/
selve willeg(en) oic wassen(de) sal hij desgelix moige(n) neme(n) en(de) tsijne(n)/
p(ro)fite beke(re)n It(em) alle de verdroechde willegen ald(air) staen(de) sal hij/
moige(n) uutroden en(de) afhouwen en(de) voir elke d(er) selve(n) mote(n) setten/
ii leven(de) pote(n) vand(en) selve(n) arde ende alle dese vorweerd(en) (et)c(etera)/
cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt