SAL7360, Act: R°233.3-V°233.1 (506 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°233.3-V°233.1  
Act
Date: 1467-04-09

Transcription

2019-03-30 by myriam bols
It(em) de vors(creven) jan cousin jan day en(de) claus laureys te bossuyt woenen(de)/
in p(rese)ncia hebben gekint en(de) gelijdt dat hen als momboe(re)n/
vanden wettigen kynde(re)n jans wilen lodewijcx die hij hadde van/
marien wilen van aken [die zij hadde van ja(n)ne wilen lodewijcx en(de) va(n) gille wilen van pekerot] welcke wilen marie na getruwet hadde/
mychiele fricx vanden selven mychiele volcomentlic en(de)/
al mits der vors(creven) gelooften [van] d(er) so(m)men van xlii pet(er)s genoech/
gedaen en(de) te vollen volschiet is van allen den haefliken en(de)/
beruerliken goeden gebleven ande doot d(er) selver wilen/
marien van aken en(de) oic vanden inhouden vand(er) heyliker/
vorweerden en(de) toeseggen tande(re)n tijden geschiet tusschen/
den selven mychiele en(de) wilen marien va(n) aken en(de) oic va(n)/
allen ande(re)n eysschingen en(de) gebreken d(air) inne de selve mych(iel)/
totten vors(creven) kynde(re)n weert totten dage toe van heden e(n)nich/
sins gehouden mocht wezen Scelden(de) dair om inden/
name als voir den selven mychiele en(de) de selve goede/
volcomentlic quijt promitt(entes) ind(ivisim) null(atenus) alloq(ui) s(ed) warand(izare)/
Vort meer hebben zij gelooft indivisim de vors(creven) kynde(re)/
o(n)mu(n)dich zijnde in dien te hebben en(de) zoe verre te vervane/
zoe wanneer zij tot volcomend(er) ouder come(n) sullen zijn/
dat zij dan oic den vors(creven) mychiele van des vors(creven) staet/
volcomentlic quijtscelden zullen en(de) te vreden stellen/
prout Hebben vort gelooft als voir de vors(creven) pe(n)ningen
//
van xlii peters als die in hue(re)n handen comen zullen zijn ten/
meesten orber en(de) proffite der selver kynde(re)n te bekeren en(de)/
also aenteleggen dat zo wanneer e(n)nich vand(en) selven kynd(eren)/
aflivich wordt dat tgedeelte vanden selven aflivigen gaen/
strecken en(de) bliven sal den ghenen dairt met rechte op/
sculdich ware te versterven eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt