SAL7360, Act: R°250.1 (536 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°250.1  
Act
Date: 1467-04-18

Transcription

2019-05-04 by myriam bols
Tvo(n)nisse vanden gedinghe dat voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) geweest is/
tusscen claese lodewijcx als aenlegge(r) in deen zijde ende gheerde amours/
verweerde(r) in dandere dair de voirs(creven) claes den voirs(creven) gheerde aensprac/
seggende dat peter van streke zijn behuwede zone ende hij voertijts den/
voirs(creven) gheerde hadden vercocht vier rinsche guld(en) oft e(m)mers vier peters/
lijftochte(n) ende de brieve hadde de selve claes afgeleecht ende wel betaelt/
maer en hadde zijn brieve niet weder connen gec(re)gen heysscen(de) d(air) o(m)me/
den selve(n) gheerde die voirs(creven) brieve Was gewijst met desen woirden nae/
aensprake en(de) v(er)antweerd(en) van beiden p(ar)tien dat de voirs(creven) gheerd ongehoude(n)/
zijn soude van zulker aenspraken alse de vors(creven) claes te hemw(er)t gedaen hadde/
P(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scabinis ap(ri)lis xviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt