SAL7360, Act: R°253.2 (544 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°253.2  
Act
Date: 1467-04-23

Transcription

2019-05-06 by myriam bols
Item vanden gescille(n) en(de) questien opverstaen tusschen gielen de/
kempene(re) in deen zijde en(de) coenrart van schoenvorst bastart in/
dande(re) alse van zeke(re)n hanteringen die zij samentlic gehadt/
hebben doen de bastart van bossuyt gequetst wairt en(de) des dair/
aen cleeft hebben hen de selve p(ar)tien verbonden en(de) gesubmittert/
in segge(re)n en(de) vriendelike effene(re)n Te weten de vors(creven) gielen/
in gielise en(de) gorde hanckart gebruede(re)n en(de) de vors(creven) coenrart/
in laureise van wynge en(de) hugen van udekem voirspreke/
in zulker vueghen dat de vors(creven) gielen bynnen viii daghen/
naestcomen(de) zijn gebrec overgheven sal in gescrifte [en(de)] bynne(n)/
viii dagen dair na sal de vors(creven) coenrart zijn verantwerden/
insgelix in gescrifte overgheven Dair op zij thoenesse horen/
sullen ofs behoeft bynnen viii dagen vervolgen(de) en(de) hue(r) uut/
sprake op dat zijs eensworden dair af doen bynnen viii/
dagen dat dair na vervolgen sal Ende of zijs/
niet en overquamen zoe zullen de seggers eenen/
overman nemen dien hen gelieft die zijn uutsprake/
dair af doen sal bynne(n) xiiii nachte(n) d(air) na volgen(de) Promitt(entes)/
ratu(m) Et oft p(ar)tien segge(re)n gebraken dat zij in die stat/
and(er) gelike sullen nemen meld(er)t berghe aprilis xxiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt