SAL7360, Act: R°254.1-V°254.1 (546 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°254.1-V°254.1  
Act
Date: 1467-04-22

Transcription

2019-05-09 by myriam bols
Wij roelofs meldert scepen(en) te loeven(en) doen cond allen lieden dat op/
den dach van heden datu(m) va(n) desen voir ons come(n) zijn in p(ro)pren/
p(er)sone matheeus vanden veken(en) met lijsbette(n) vande(r) meynartshoeve(n)/
wett na(tur)like dochter arnouts wile(n) vand(er) meynartshove(n) zijne(n) wettige(n)/
wive woenende te zichene(n) in deen zijde en(de) henric vand(er) brugge(n) met/
mag(ri)te(n) vand(er) meynartshove(n) zijne(n) wive zuster d(er) voirs(creven) lijsbette(n) woenen(de)/
te bruessel [in dandere] En(de) zijn bij tussce(n)spreke(n) va(n) e(n)nige(n) hue(re)n maghe(n) en(de) vriende(n)/
ov(er)come(n) en(de) eens worden der poente(n) en(de) condicien hier na bescreve(n)/
die zij malcande(re)n gelooft hebben voir hen hue(re)n erve(n) en(de) nacomelinge(n) vast/
en(de) gestentich te houden en(de) te voldoene Inden yersten sal de voirs(creven) math(eeus)/
met zijne(n) wive hebben en(de) behouden de stucken en(de) porceele(n) hier/
na volgende niet jege(n)staende dat die alsoe wel staen te(n) live d(er) voirs(creven)/
mag(ri)te(n) als te(n) live d(er) voirs(creven) lijsbette(n) en(de) d(air) met doen [beide] hue(re)n vryen/
eygen(en) wille Te wete(n) drie grijpe(n) te x stuv(er)s stuc v(er)pant op zekere/
goede en(de) pande jans van zelke woenen(de) te webbekem It(em) drie gelike/
gripe(n) op zeke(re) pande henr(icke) smeyers toebehoiren(de) woenen(de) te webbeke(m)/
voirs(creven) It(em) xxv st(uvers) en(de) xx stuv(er)s te ii male(n) gecocht en(de) gecregen/
jegen janne ve(re)nog(er)ve(n) en(de) zijne(n) kijnde(re)n It(em) iiii g(ri)pe(n) gecrege(n) jege(n)/
janne vox en(de) zijne(n) borge(n) It(em) sestalve g(ri)pe gecrege(n) te ii male(n) jege(n)/
jannes va(n) gulke d(air) af de xxv st(uvers) v(er)pant staen op huys en(de) hof/
wilen de(n) selve(n) jannes toebehoiren(de) nu cornelijs thijs gelege(n) te sichen(en)/
aende m(er)ct en(de) dand(er) xxx stuv(er)s op zeke(re) borghe(n) It(em) noch vier gelike/
g(ri)pen op janne van lille woenen(de) te dieste en(de) zeke(re) zijne borghe(n)/
Insgelijcx sele(n) de voirs(creven) henric en(de) mag(ri)te zijn w(er)di(n)ne hebbe(n) en(de)/
behoude(n) de stucke(n) en(de) porcelen h(ier) na volgen(de) inden yerste(n) vii rijd(er)s lijftochte(n)/
v(er)crege(n) te drie male(n) jege(n) janne [wilen] de wyn woenende [in zijnre tijt] inde p(ro)chie va(n)/
langdorp messelbroec d(air) af de ii rijd(er)s v(er)pant staen op zeke(re) goede de(n) voirs(creven) wile(n)/
janne toebehoirende [It(em) i rijd(er) die jouff(rouwe) alijt vand(en) hove sculd(ich) is] Ende noch ii rijd(er)s v(er)crege(n) jege(n) woute(ren) wilen/
vanden mortele op zeke(re) goede en(de) pande gelege(n) neve(n) de motte/
gelijc de brieve van al des voirscr(even) steet gemaect en(de) verleden dat/
volcomelijc inhouden en(de) begripen Ende is vorwerde en(de) tussce(n) p(ar)tien/
ondersproke(n) waert dat e(n)nich vanden voirs(creven) gesuste(re)n aflivich worde/
dat dien niet jege(n)staende man en(de) mo(m)boir d(er) selver afliviger zijns/
wijfs voirgenoemde lijftocht sal blive(n) heffende en(de) boirende alsoe/
lange alse de lestleven(de) d(er) voirs(creven) suste(re)n leve(n) sal It(em) waert dat e(n)nige/
d(er) voirs(creven) p(ar)tien e(n)nige rinte voirs(creven) aldus hem in deylinge(n) gebleve(n) af/
geleecht worde soe is vorwerde dat die p(ar)tie mette(n) pe(n)ni(n)gen/
d(air) af comende zijne(n) vryen wille sal moege(n) doen niet jege(n)staende
//
datse algader staen ter voirs(creven) gesuste(re)n live lancstleven(de) lancstheffende/
It(em) oft e(n)niger p(ar)tie(n) e(n)nige [d(er) voirs(creven)] rente(n) met rechte v(er)lore en(de) he(m) afgewo(n)ne(n)/
worde het ware dat hen quade guedinge gedaen ware oft and(er)s so/
hebbe(n) zij malcande(re)n toegeseecht d(air) af ter hant te stane en(de) dien/
laste gelijc te drage(n) En(de) oft me(n) naemaels e(n)nige goede oft rente(n)/
bevonde(n) de(n) voirs(creven) gesuste(re)n toebehoirende d(air) af is vorwerde datme(n)/
die in ii gelike(n) deele(n) deylen sal also dat elc mette(n) zijne(n) zijn/
p(ro)ffijt sal moege(n) doen It(em) is vorwerde dat de voirs(creven) henr(ic) [math(eeus)] en(de)/
zijn wijf v(er)yde(n) h(er)mans moed(er) d(er) voirs(creven) gesuste(re)n t(er) stont bewisen/
saele(n) i r(ijnse) guld(en) te xx stuv(er)s die sij heffen en(de) buere(n) sal alsoe/
lange de voirs(creven) lijsbet leve(n) sal en(de) niet lange(r) roelofs meld(er)t/
ap(ri)lis xxii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt