SAL7360, Act: R°257.1 (553 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°257.1  
Act
Date: 1467-04-23

Transcription

2019-06-20 by myriam bols
It(em) jacop vander haghen sone wilen jacops woenen(de) te roux miror/
in p(rese)ncia heeft gehuert ende bekint gehuert te hebben van hughen/
van udekem als p(ro)cur(eur) des goidshuys van ghempe hebben(de) des volcome(n)/
macht en(de) p(ro)curacie vande(n) he(re)n proefst en(de) goidsh(uys) voirs(creven) de lande des/
selfs goidshuys h(ier) na bescreve(n) gelege(n) inde(n) p(ro)ch(ie) va(n) roux miror ende/
van pet(re)baix inde(n) yerste(n) i(½) dach(mael) lants luttel myn oft meer gelege(n)/
bove(n) pet(re)baix nev(en) de(n) wech gaende van roux tot haquida in deen/
zijde en(de) de goede gielijs vand(er) phalizen It(em) iii(½) dach(mael) lants d(air) bij gelege(n)/
tussce(n) de(n) goede(n) jonch(er) libr(echts) va(n) meld(er)t in beyde(n) zijde(n) It(em) (½) boender en(de)/
(½) dach(mael) lants tussce(n) de(n) goede(n) tshe(re)n va(n) roux en(de) jonch(e)r libr(echts) voirs(creven) It(em)/
(½) boend(er) gelege(n) en(de) de(n) goede(n) d(er) kerke(n) va(n) s(in)te m(er)tens va(n) roux It(em)/
(½) boend(er) lants gelege(n) tussce(n) de(n) goede(n) wout(er)s del fontaine en(de) pet(er)s/
va(n) menny It(em) (½) boend(er) lants gelege(n) alsdair tussce(n) de(n) goede(n) des voirs(creven)/
wout(er)s del fontaine en(de) lenart ha(n)narde It(em) iii dach(mael) lants bove(n)/
roux neve(n) de(n) wech va(n) dongelbert in deen zijde lenart ha(n)narde/
in dande(re) en(de) de(n) goede(n) pet(er)s de me(n)ny inde derde It(em) i dach(mael)/
lants gelege(n) opde(n) wech van yncourt tussce(n) de(n) goede(n) mathijs va(n) roux/
en(de) de(n) goede(n) der kerke(n) van yncourt Te houde(n) en(de) te hebben van/
xxvii in julio a(n)no lxiiii eene(n) t(er)mijn va(n) ix [xii] jare(n) lang v(er)volgende elcx/
jaers dare(n)binne(n) om en(de) voe(r) xiii halst(er) corens goet en(de) payabel d(er)/
mate(n) va(n) loeven(en) met wa(n)ne en(de) met vede(re)n wel bereyt tsi(n)te/
andr(ies) misse apostels te betale(n) en(de) te loeven(en) ind(er) herb(er)ge(n) des voirs(creven)/
goidsh(uys) te leve(re)n alle jare de(n) vors(creven) t(er)mijn dueren(de) quol(ibet) ass(ecutu)[m]/
It(em) is vorwerde dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande sal houde(n)/
wynne(n) w(er)ve(n) en(de) meste(n) de(n) vors(creven) t(er)mijn lang dueren(de) wel ende/
loflijc gelijc reengenote(n) bove(n) en(de) beneden It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne/
de(n) vors(creven) chijs uute(n) voirs(creven) goede(n) gaende jaerlijcx betale(n) sond(er)/
afslach van des voirs(creven) is alsoe in tijts dat de(n) voirs(creven) goidsh(uys) d(air)/
bij gheen scade en gesciede In(de) e(st) fid(eiussor) toussaint vand(er) hage(n) fi(lius) d(i)c(t)i/
jacobi et p(ri)m(us) nausnyd(ere) hoeve(n) ap(ri)lis xxiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt