SAL7360, Act: R°303.2-V°303.1 (644 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°303.2-V°303.1  
Act
Date: 1467-06-15

Transcription

2019-06-22 by myriam bols
Item meester jan gordijn canonck tsinte peters te loeven(en) renu(n)cieren(de)/
tot des nae bescr(even) es der p(ri)vilegien der univ(er)siteyt van loeven(en) en(de)/
alle ande(re) vrydich(eyden) in p(rese)ncia heeft gestelt in handen diericx van/
langrode met consente jans van bo(m)male inden name ende tot orbe(r)/
desselfs jans van bo(m)male bij overleveringen matheeus colcx dieners/
ons genedichs hee(re)n in p(rese)ncien d(er) voirs(creven) scepen(en) die juweele(n) hier/
nae bescreve(n) Te weten(e) inden yersten eene(n) verguldene(n) cop met/
eender witter ekelen wegen(de) twee merck Item eene(n) vergulden(en)/
waterpot wegen(de) x onchen xv yng(elsche) Item eene(n) vergulden(en) ov(er)decten/
croes wegen(de) xiii onchen xv yng(elsche) Item vi silve(re)n croese de/
borde v(er)gult met eene(n) dexsele wegen(de) iiii merck iii onchen Te/
dien ynde ende ter sulker meyni(n)gen dat de voirs(creven) jan van
//
bo(m)male ten ynde van eender maent naistcomen(de) aende selve juwelen/
met vercoope naeder stadt recht verhale ende verreycke(n) [soude] moeghe(n)/
dinhoudt van eenen vo(n)nisse dat hem voirden raet m(ijns) gened(ichs)/
he(re)n onlanx tegen den abt tgodshuys van vliederbeke toe/
gewijst is ende tghene des tselve vo(n)nis verclaert dat/
hem tvoirs(creven) godshuys sculdich is te doene van provende(n)/
ende clede(re)n cor(am) berghe vynck junii xv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-22 by Xavier Delacourt