SAL7360, Act: V°128.2 (277 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°128.2  
Act
Date: 1466-12-29

Transcription

2019-01-13 by myriam bols
It(em) jouffr(ouwe) mag(rie)te roelants weduwe joes wile(n) absoloens/
in p(rese)ncia heeft gekint en(de) gelijdt gehave(n) te hebben en(de)/
ontfange(n) vande(n) edele(n) en(de) moegen(den) jonch(e)r(e)n janne/
greve te nassouwe(n) tsare(n)brugge(n) he(r) te hey(n)sberch te/
leeuwe(n)berch te diest te sichen(en) (et)c(etera) bij hande(n) mathijs va(n)/
den rode rintmeest(er)s des voirs(creven) jonch(e)r(e)n jans inde(n) voirs(creven)/
lande va(n) dieste de so(m)me va(n) cxiiii(½) r(insch) guld(en) i st(uver) vi mite(n)/
vande(n) ii[c] lv(½) r(insch) guld(en) i st(uver) vi mite(n) erflik(er) renten die de/
voirs(creven) jouffr(ouwe) magriete en(de) jonch(e)r jacop greve te salmen/
jaerlijcx en(de) erflijcx houden(de) zijn op de goede chise ende/
pachte des voirs(creven) jonch(e)r jans bescr(even) in zeke(re) scepen(en) br(ieve)/
van loeven(en) hier op gemaect tot tween t(er)mijne(n) te wete(n) deen/
helicht te bamisse en(de) dand(er) helicht te paessce(n) en(de) dit vande(n)/
t(er)mijne(n) va(n) paesschen en(de) van bamisse beyde int jaer/
lxv lestleden Bekinnen(de) hue(r) de voirs(creven) jouffr(ouwe) magriete vand(er)/
voirs(creven) so(m)me(n) van cxiiii(½) r(insch) g(ulden) i st(uver) vande(n) voirs(creven) tween t(er)mijne(n)/
gevalle(n) volcomelijc v(er)nuecht ende wel betaelt scelden(de)/
volcomelijc d(air) af quite de(n) voirs(creven) jonch(er) janne zijne(n) voirs(creven) rintm(eeste)r/
en(de) alle ande(re) des quitan(cie) behoeven(de) geloven(de) d(air) af recht warant/
te zijne en(de) te blive(n) jeg(en) eene(n) yeg(eliken) borch(oven) vync dec(embris) xxix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt