SAL7360, Act: V°159.1 (344 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°159.1  
Act
Date: 1467-01-29

Transcription

2019-01-27 by myriam bols
Alsoe jan de roide op heden inde banc voer meye(r) en(de) scepen(en) van lov(enen)/
dach hadde tegen janne oeghe alse geleit totten goeden lijsbetten/
andries voer seke(re) wettige sculden die de selve lijsbeth met scepen(en)/
brieve(n) van loven(en) den voirs(creven) janne oeghe sculdich es om der goiden/
wille acht(er) desen vo(n)nisse v(er)claert Dair op de vors(creven) jan oeghe/
met scepen(en) sijne(n) vors(creven) beleide volchde meynen(de) dat hem ende/
zijnen scepen(en) brieven tsijnd(er) schout behoef die goede volgen/
souden versuekende dat de vors(creven) jan de roide de hande dair/
af lichte ende woude hij hem zijne(en) scepen(en) brieve(n) oft de(n) vors(creven)/
goeden aensprek(en) dat hij dat dade metten rechte Dair op de/
vors(creven) jan de roide allig(eer)de seggen(de) dat hij hem der vors(creven) goide/
niet aen en droech en(de) dat hij den vors(creven) janne gheen onge/
bruyc en dede aen gheen goede der voirs(creven) lijsbetten toebehoiren(de)/
hopen(de) bij meer reden(en) van hem hier toe geseecht ongemoeyt te/
bliven Soe was gewijst bij vo(n)nisse van scepen(en) van loven(en)/
waer de voirs(creven) jan de roide de voirs(creven) goede niet aenspreken en/
woude datmen dan den voirs(creven) janne van oeghe van die(n) goeden/
houden soude inde macht van sijnen voirs(creven) beleide alsoe verre/
alst noch voer scepen(en) comen es P(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scabinis in sca(m)pno/
dempt(o) vynck januar(ii) xxix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt