SAL7360, Act: V°160.3-R°161.1 (349 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°160.3-R°161.1  
Act
Date: 1467-01-31

Transcription

2019-01-28 by myriam bols
Vander aenspraken die voir meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loeven(en) inde banc/
onlanx geweest is tussce(n) willem(me) de brieve(re) gehete(n) de mu(n)tere/
in deen zijde en(de) jouffr(ouwe) marie(n) weduwe adriaens wilen gans/
/ in dande(re) alse van zeke(re) montcoste die de voirs(ceven) willem meynde dat/
zij janne wilen de clerck sculdich soude zijn van dat zij hue(re)n mo(n)tcost/
voir hue(r) en(de) een maerte ende een cleyn meysken mette(n) voirs(creven) wilen/
janne hadde gecocht ende in des selfs jans cost eene(n) tijt geweest/
welke schout de voirs(creven) willem meynde dat hem en(de) zijne(n) beleyde/
soude toebehoire(n) int voldoen van zijne(n) wettige(n) gebreke(n) die hij ten/
voirs(creven) janne weert heeft die welke hij te zijnder eedt p(rese)nteerde/
te verifice(re)n ende dat hem de voirs(creven) weduwe die sculdich ware op/
te leggen Dair op de selve weduwe huer v(er)antwerdende boot/
te bewisen dat de voirs(creven) wilen jan de clerck in zijne(n) levene div(er)se/
porceelen? van sculden en(de) rente(n) hue(r) toebehoiren(de) hadde gehave(n) en(de)/
in betalinge(n) en(de) mynd(er)nisse(n) vand(er) voirs(creven) montcost ontfaen tot/
welker bewijssenisse(n) zij met vo(n)nisse geadmitteert was ende op hede(n) alse ten/
daige dair toe dyenen(de) heeft zij gheexhibeert eene cedulle va(n) int(er)rogator(ien) dair/
mede zij de voirs(creven) bewijssenisse meynde te doene Dair op de vors(creven) willem ghe/
allig(eer)t heeft dat die int(er)rogator(ien) niet genoech en wae(re)n ende al bethoende zij al/
des dair inne was begrepe(n) dat hem dat niet hynde(re)n en mochte noch hue(r)/
te staden comen hopen(de) dat zij met dier cedulle(n) en(de) pointe(n) niet voirtvare(n) en/
soude maer dat zij van hue(re)n thoenisse soude zijn verstek(en) Vand(en) welke(n) zij hielt/
de (contra)rie meynen(de) dat zij hue(r) thoenisse leyden soude en(de) hadde willen d(air)entinde(n)/
e(n)nich gebreck dat hij dat vorderde met rechte Soe es hier op te(n) uut(er)ste(n) gewijst/
met vo(n)nisse van scepen(en) ter maniss(en) smeyers dat de weduwe met dien thoenisse/
niet voirtvaren en soude p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scabinis lo januar(ii) ultima
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt