SAL7360, Act: V°169.4 (370 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°169.4  
Act
Date: 1467-02-14

Transcription

2019-02-01 by myriam bols
It(em) de(n) dach va(n) rechte die op hede(n) diende tussce(n) ja(n)ne va(n) coude(n)berge/
in deen zijde en(de) arde schoenijs in dande(re) hebbe(n) p(ar)tie(n) in wed(er)zijde(n)/
v(er)stelt tot van donderdage naestcomen(de) over viii dage(n) te mistijde/
cor(am) hoeve(n) vync febr(uarii) xiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt