SAL7360, Act: V°183.2 (394 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°183.2  
Act
Date: 1467-02-18

Transcription

2019-02-04 by myriam bols
Vanden xxxvi crone(n) die dambacht vanden nuwe(n) scoemake(re)n om den/
last vanden orloghe van luydick ontleende aen henr(icke) lamkar/
ende die tselve ambacht hem noch sculdich is Es get(er)mineert/
dat de gesworen(en) nu ten tijde zijnde den voirs(creven) henr(icke) bekinne(n)/
selen twee rijders erflijc ter quitinge(n) de(n) pe(n)ning met xviii te/
kersmisse vallende en(de) dat de geswoirne namaels te(n) tide zijnde/
de selve jaerlijcsce betalinge van des ambachts goede doen selen/
alsoe in zi tijts dat zij den ambachte egheene(n) ande(re)n cost d(air)/
om rekene(n) oft aen doen en selen moege(n) ende dat de(n) t(er)mijn/
van sesse jaren lang binne(n) welke(n) tijde oft eer tselve ambacht/
op dat can v(er)stringen de selve rente afleggen sal met des/
ambachts goede Act(um) in pleno (con)silio febr(uarii) xviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt