SAL7360, Act: V°206.2 (450 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°206.2  
Act
Date: 1467-03-09

Transcription

2019-07-03 by myriam bols
It(em) peter me(n)nekens woenen(de) te dormale die met scepen(en) br(ieve) van loven(en)/
sculdich is jairlijcx lijsbetten vander capellen die wijf is gheldolfs/
slechtwercx i(½) rijders ende ii derdel van eene(n) rijder lijftochte(n) vallen(de)/
jairlijcx te lichtmesse oft dair omtrent heeft geloift dat hij die/
selve lijftocht jairlijcx gevallen zijnde betalen ende uuytreycken sal/
tot d(er)re tijt toe dat de voirs(creven) scepen(en) br(ieve) v(er)nuecht ende nae inhoudt/
der selver voldaen selen zijn Ende de voirs(creven) gheldolf heeft geloft/
wed(er)om den voirscr(even) pete(re)n oft aleydt comans die de voirs(creven) scepen(en) br(ieve)/
onderheeft gehadt den selven eenigen cost oft last dair om aendede/
dat hij dair af instaen sal ende den voirs(creven) pete(re)n scadeloes en(de) costeloes/
ontheffen ende voirt dat hij dese lijftocht niet en sal doen aflegge(n)/
noch pant eysschen soe langhe hij wel betaelt maer hij saelt moge(n)/
afleggen alst hem gelieft cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt