SAL7360, Act: V°222.4-R°223.1 (491 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°222.4-R°223.1  
Act
Date: 1467-04-07

Transcription

2019-03-19 by myriam bols
It(em) jan carbeel sone wile(n) arts woenende inde p(ro)ch(ie) va(n) wackersele/
in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekint dat hij genomen heeft jege(n) ka(tlij)[ne(n)]/
van bretzijp weduwe bastijns wile(n) de moer gehete(n) bastijns alle/
hue(r) wynnende lande houdende omtrint xviii dach(mael) ende een vierdel/
belege(n) te werchte(r) te wackersele te herent ende te tieldonc ende/
dair omtrint gelijc en(de) also pet(er) wile(n) va(n) breetzijp voir en(de) de/
voirs(creven) jan carbeel na hem tot noch gehoude(n) hebbe(n) en(de) d(air) toe noch/
een vierdel lants gelege(n) inde(n) hof ter lynden dair de voirs(creven) jan/
de wed(er)helicht af houdende is dwelc de voirs(creven) pet(er) niet te houde(n)/
en plach Te houden te hebben en(de) te wynne(n) van halfm(er)te lestleden/
eene(n) t(er)mijn van vi jare(n) lang v(er)volgende elcx jaers darenbinne(n)
//
om ende voe(r) nege(n) mudde rocx goet en(de) payabel d(er) mate(n) va(n) loeven(en)/
met wanne ende met vedere(n) wel bereyt alle jare tsinte andr(ies)misse/
apostels te betalen en(de) te loeven(en) te(n) huyse d(er) voirs(creven) ka(tlij)[ne(n)] te leve(re)n op/
cost ende last des voirs(creven) jans quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) is vorwerde dat de/
voirs(creven) wynne alle jare zijne(n) t(er)mijn dueren(de) der voirs(creven) weduwe(n) doen/
sal twee corweyden met zijne(n) wage(n) en(de) p(er)de(n) tot hue(re)n huys en(de)/
hij sal hue(r) alle jare sayen een halster lijnsaets hue(re)n leefdach/
lang ende niet lange(r) ende tvlas dair af comende te hue(re)n huys/
geroodt ende gedroecht leve(re)n borch(oven) nausnyde(re) ap(ri)lis sexta
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt