SAL7360, Act: V°223.2 (493 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°223.2  
Act
Date: 1467-04-07

Transcription

2019-03-20 by myriam bols
It(em) den dach van rechte die op heden dienen soude tusschen pete(re)n/
van gestel op deen sijde ende marien van wynghe op dande(re) is/
bij consente van beyden p(ar)tien v(er)stelt tot van hede(n) over drie/
weke(n) [naistcom(ende)] die alsdan diene(n) sal alsoe hij op hede(n) gedient soude hebbe(n)/
cor(am) naus(nydere) vynck aprilis vii
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt