SAL7360, Act: V°258.2 (555 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°258.2  
Act
Date: 1467-04-26

Transcription

2019-05-08 by myriam bols
It(em) goird hanckart en(de) de vors(creven) henric van nyvele hebbe(n) geloift/
elc huer(er) voir hem selven dat sij de scoutbrieve en(de) beleitbrieve/
d(air) mede zij en(de) elc van hen te diversen stonde(n) come(n) en(de) geleit sijn/
tot allen den goeden have en(de) erve des vors(creven) goirts van nyvele/
gheven ende leve(re)n selen bynnen eender maent naestcomen(de) den/
vors(creven) janne van nyvele sone desselfs goirts alsoe nochta(n) dat des/
vors(creven) goirts hanckarts beleit eert alsoe overgeg(even) wort gea(n)nich/
illeert sal wordden cor(am) borch(oven) berghe ap(ri)lis xxvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt