SAL7360, Act: V°28.3 (59 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°28.3  
Act
Date: 1466-08-21

Transcription

2019-10-08 by myriam bols
Item willem van poederle sone wilen godevarts henric van/
poederle zijn brued(er) en(de) zegher van mortsele sone/
wilen jans alle woenen(de) te rymenam hebben gelooft/
indivisim dat zij janne van steenwynckele die op/
heden int recht alhier voir meye(r) en(de) scep(enen) va(n) loven(en)/
aengesproken is geweest van gielis vand(er) stoct ingeseten/
poirte(r) te loven(en) van saken dair af p(ar)tien in wed(er)sijde/
gewijst zijn tot hue(re)n thoenesse dienen(de) op van heden/
in xiiii nachten naestcomen(de) te mystide ten selven/
dage wedero(m)me te loven(en) leve(re)n zullen int recht om/
aldair vand(er) selver saken ten eynde uut rechts te plege(n)/
en(de) oft sij des niet en daden oft en consten gedoe(n) dat/
zij selve d(air) af inne staen sullen tot den eynde uut en(de)/
tgewijsde voldoen en(de) exin(de) p(ro)misit d(i)c(t)us joh(ann)es vand(en)/
steenwynckele d(i)c(t)os suos promitten(tes) ind(empnes) (con)servare cor(am)/
roel(ofs) borchove(n) aug(usti) xxi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt