SAL7360, Act: V°299.3 (637 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°299.3  
Act
Date: 1467-06-13

Transcription

2019-06-21 by myriam bols
It(em) wart datme(n) bevo(n)de dat de goede inde leste deilinge vors(creven) genoe(m)t/
oft e(n)nige der selver mede v(er)pant belast oft v(er)obligeert waren voir e(n)nige/
lasten staen(de) op tvors(creven) hoff oft goede die den vors(creven) janne en(de) arnde in hue(r)/
vors(creven) deilinge zijn gevallen soe hebben geloift de selve jan en(de) arnd/
allen den ande(re)n vors(creven) kinde(re)n vors(creven) alle de selve goede ind(er) selv(er) lester/
deiling(en) genoe(m)t soe v(er)re die dair voe(r) belast staen dair af geheelic/
en(de) al tussce(n) dit en(de) lint(er) kersm kermisse naestcomen(de) te lossen te ontheffe(n)/
en(de) soe vele te doene dat de selve goede d(air) af geheelic en(de) al quijt/
gescouwen selen wordde(n) alsoe dat zij d(air) af tot eeuwig(en) daigen ongelast/
selen bliven p(ro)ut eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-22 by Xavier Delacourt