SAL7360, Act: V°304.2 (648 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°304.2  
Act
Date: 1467-06-16

Transcription

2019-06-21 by myriam bols
It(em) bertelmeeus van hulslair die als man van buyten van bastijne/
coursays oick van buyten beclaecht was met jasp(are)n claes vorste(r)/
voirde so(m)me van twintich rijders d(air)af den dach op heden/
diende aldair de selve bastijn niet comen en is Es bij vo(n)nisse/
der scepen(en) van loven(en) vander selver clachten v(er)weert gewijst/
cor(am) scabinis in scampno junii xvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-22 by Xavier Delacourt