SAL7360, Act: V°56.2 (117 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°56.2  
Act
Date: 1466-10-17

Transcription

2018-11-07 by myriam bols
Item joes van myerlair heeft gekint en(de) gelijdt dat hem bijden/
rentmeesters vand(er) stat van lov(enen) volcomentlic genoech gedaen is/
van allet ghene des de stat in hem e(n)nichsins gehoud(en) mocht zijn/
vand(er) cost en(de) last en(de) int(er)est die hij henr(iken) willems onlanx ter/
stat versueke va(n) arscot te loven(en) innegebracht heeft Sceldende/
d(air) af de selve stat volcomentlic quijt gelovende d(er) stat d(air)af/
ny(m)mermeer aentespreken noch te vexere(n) in gheene(n) rechte/
roel(ofs) hoeve(n) oct(obris) xvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt