SAL7360, Act: V°61.1 (128 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°61.1  
Act
Date: 1466-10-21

Transcription

2018-11-07 by myriam bols
Vanden gescillen die hanghen ende opverstaen zijn tusscen everarde/
ernarde de mont in deen zijde ende otten van haecht in dande(re)/
van alrehanden haefliken ende p(er)so(n)neelen aenspraken ende/
optichten die zij deen ten anderen w(er)t meynen te hebben/
ende van al tgene des zij deen dande(re) te eysscen mochte(n) hebben/
Hebben hen de voirs(creven) p(ar)tien in wed(er)ssijden gesubmitteert/
ende verbonden in seggeren ende vriendelike yffene(re)n te wete(n)/
die voirs(creven) ernart in henrike egnoy van gheldenake ende/
lamberde loys van deurne ende de voirs(creven) otte in janne/
massijn van geldenake ende bertrande del fonteyne in sulk(er)/
vueigen dat de voirs(creven) p(ar)tien hue(re)n eysch die elc van hen totte(n)/
ande(re)n doen wilt overgeven sal in gescrifte den seggers zijnd(er)/
wed(er)p(ar)tien binne(n) viii daigen naistcomen(de) en(de) dair op voirt/
hue(r) v(er)antweerd(en) binne(n) viii daigen d(air) nae Ende dan selen de/
selve segg(er)s binne(n) viii daigen d(air) nae getuygen en(de) informacie/
ofts behoift aenhoe(re)n ende binne(n) viii daigen d(air) nae hue(r) een/
drechtige uutsprake dair af doen op dat sijs eens zijn en(de)/
oft zijs niet veraccorde(re)n en conne(n) selen zij die saken ende/
allet bescheit dat voe(r) hen d(air) af come(n) sal sijn bynne(n) den/
selve(n) leste(n) viii daigen bringe(n) in hande(n) va(n) scepen(en) va(n) loven(en)/
om een vo(n)nisse op hue(re)n wijn d(air) af te hebben Gelovende/
de vors(creven) ernart te v(er)vangen arde zijne(n) sone student dat hij/
t(er) maniss(en) des voirs(creven) ottens afdoen sal alle alsulk(en) vord(er)nisse/
alse hij voe(r) den (con)s(er)vate(ur) vand(er) univ(er)siteit sinte g(er)trude(n) tegen/
den voirs(creven) otten gevordert heeft met al des d(air) aen cleeft/
Promitt(entes) hincinde rat(um) ende elc point op eene(n) banduin/
van thien rijd(ers) tons gened(ichs) he(re)n behoif ende oft e(n)niger/
p(ar)tien segg(ere) gebrake datmen in die stat ande(r) gelike sal/
moigen nemen naus(nydere) vync oct(obris) xxi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt