SAL7360, Act: V°64.3 (136 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°64.3  
Act
Date: 1466-10-25

Transcription

2018-11-08 by myriam bols
Vander questien die voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) gehange(n) heeft/
tusscen janne vander eycken in deen zijde en(de) willem(me) de nausnydere/
in dande(re) die beyde onlanx op eene(n) dach met scepen(en) brieve(n) van/
loeven(en) geleit sijn totten goeden have en(de) erve jans wilen de clerc/
dair de vors(creven) willem de nausnyde(re) gemeynt heeft dat hij met sijnen/
beleide voirgaen soude oft dat hij hem de vors(creven) jan vander eycken/
sculdich wae(re) aentespreken want desselfs jans vand(er) eycken beleit/
was bij den lieuten(ant) vand(en) meye(r) en(de) alse de meye(r) inde stat was/
gedaen vand(en) welken de selve jan vand(er) eycken bieden(de) te thoene(n)/
metter wet [en(de)] secretar(is) dat sijn beleit nae recht gedaen was ende/
voe(r) den beleide des vors(creven) wille(m)s Hebben de scepen(en) van loeven(en)/
int gemeyne aengehoirt hebben(de) hue(r) mede gesellen en(de) den secretari(is)/
die over des vors(creven) jans vand(er) eycken beleit wae(re)n en(de) claerden/
dat desselfs jans was voe(r) noene gedaen en(de) des vors(creven) wille(m)s nae/
d(er) noene(n) hebben geweesen met vo(n)nisse de scepen(en) van loven(en) t(er) maniss(en)/
smeyers gelieft den vors(creven) willem(me) den vors(creven) ja(n)ne en(de) sijne(n) beleide aen/
te sprek(en) dat hij dat doen mach met rechte p(rese)nt(ibus) scab(in)is in sca(m)pno demp(to)/
berghen oct(obris) xxv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt