SAL7360, Act: V°70.3 (155 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°70.3  
Act
Date: 1466-11-04

Transcription

2018-11-10 by myriam bols
Vander aensprak(en) die henric vand(er) porten gedaen heeft tot arnden/
bastijns alse vand(er) comenscap van eenen huyse en(de) hove met zijnd(er)/
toebehoirte(n) geleg(en) inde groefstrate opde biest dwelc de selve henric/
meynde dat hij tegen den vors(creven) arnde gecocht h met zeke(re)n/
vuegen en(de) manie(re)n gecocht hadde ende gecreg(en) alsoe hij boot/
te thoene(n) dwelc de voirs(creven) arnd ontkinde Was gewijst met/
desen woirden nae aensprake en(de) v(er)antweerd(en) van beiden p(ar)tien/
en(de) thoenisse des voirs(creven) henrix die sijns v(er)meets niet en volqua(m)/
dat de vors(creven) arnd ongehouden soude sijn van alsulk(er) aensprak(en)/
alse de vors(creven) henric te hemw(er)t gedaen hadde p(rese)ntib(us) scabinis in/
sca(m)pno no(vem)[br(is)] iiii[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt