SAL7360, Act: V°71.4 (160 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°71.4  
Act
Date: 1466-11-07

Transcription

2018-11-09 by myriam bols
It(em) den dach va(n) rechte die op hede(n) diende tusscen willem/
busscop die geleyt is tot de(n) goede(n) jans wellens ter eenre en(de)/
den selve(n) janne wellens en(de) cornelise moens ter ande(r) zijde(n)/
Is v(er)stelt tot van van hede(n) ov(er) acht dage(n) naistcomen(de) om alsda(n)/
te diene(n) also hij op hede(n) gedient soude(n) hebbe(n) cor(am) willem(air)/
burg(imagristr)[o] nove(m)br(is) sexta
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt