SAL7361, Act: R°102.1-V°102.2 (224 of 503)
Search Act
previous | next
Act R°102.1-V°102.2  
Act
Date: 1467-12-15

Transcription

2019-08-12 by myriam bols
Hier na volcht de leveringe vande(n) pe(n)ninge(n) die de voirs(creven)/
roelof voir de voirs(creven) lijftocht gegeven en(de) betaelt heeft/
en(de) dair met men de selve altijt lossen en(de) afleggen/
mach sonder ander ghelt dair voe(r) te gheven/
Inden yersten xv hoope en(de) xi hoope maken xxvi hoope ouder stuv(er)s/
elken hoop makende xv r(ijnsche) guld(en) valent iii[c] xii r(ijnsche) guld(en)/
It(em) in nuwen dobbelen stuv(er)s om lx r(ijnsche) guld(en)/
It(em) viiii[c] r(ijnsche) guld(en) in goude wegende xi marck trois gewichts/
die maken viii[c] rijnsche gulden(en)/
It(em) c xcv guld(en) leeuwe en(de) vi guld(en) crone(n) wegende tsame(n) iii marck/
iii(½) once die make(n) met v st(uvers) d(air) op geleecht iii[c] x rijnsche gulden(en)/
It(em) ii[c] lvi gulden(en) crone(n) wegen(de) iii marck ii oncen xi yngelsche/
iii[c] xx rijnsche gulden(en)/
It(em) xlviii guld(en) salute wegen(de) v oncen vii(½) yng(elsche) ende een quart/
van eenen yngelsche maken lxii r(ijnsche) guld(en) viii stuv(er)s/
It(em) xxxiiii yngelsce noble ii vlemsche noble ende eene(n) saluyt/
wegende tsamen een marck v yngelsche maken met xxvi st(uvers)/
dair op geleecht xcvi r(ijnsche) guld(en)/
Welke pe(n)ninge al te same(n) wel ov(er)slage(n) maken ii[m] r(ijnsche) guld(en) elken te/
xx st(uvers) gerekent en(de) viii st(uvers) en(de) hebben(de) gelooft de voirs(creven) oude st(uvers) te/
betalen met ouden st(uvers) oft voir de xx der selver te betale(n) i r(ijnsche) guld(en)/
in goude oft d(air) af zijne(n) goeden moet te hebben/
It(em) en(de) in zekerheiden en(de) pantsgewise hebbe(n) de voirs(creven) iiii he(re)n de voirs(creven)/
roelove mette(n) hee(re) te wete(n) janne de coni(n)c vorste(r) te loeven(en) gelevert/
van wege(n) d(er) s(e)c(un)dariekerke(n) va(n) luydic en(de) in hande(n) gesedt de goede en(de)/
juweelen h(ier) na bescr(even) de welke de voirs(creven) roelof gelooft heeft van des/
voirs(creven) steet v(er)nuecht zijnde wed(er)om en(de) alsoe goet met gewichte over te/
leveren/
Inde(n) yerste(n) ii wijwat(er)vate een wyeroecscep iiii scale(n) wegen(de) tsame(n) xxiiii m(ar)ck/
It(em) ii wijwat(er)vate en(de) i scheel va(n) i kelke v(er)gult en(de) zoutvat wegen(de) xxiiii m(ar)ck/
It(em) ii wijwat(er)vate i quispel i becke(n) en i schale wegen(de) tsame(n) xxiiii m(ar)ck/
It(em) ii wijwat(er)vate ii kendeleers en(de) i becke(n) wegen(de) tsame(n) xxiiii marck/
It(em) ii wijwat(er)vatei quispel i kelc en(de) i becken wegen(de) tsamen xxiiii marck/
It(em) iiii becke(n) i quispel i kendele(re) en(de) i wyeroecschep wegen(de) tsame(n) xxiiii m(ar)ck/
It(em) twee silve(re) lepele en(de) sesse becken(en) wegen(de) tsame(n) xxiiii marck/
it(em) v becken(en) onder cleyn en(de) groot ende eene(n) voet van eenen/
kelke wegende tsamen xxiiii marck
//
It(em) een becken een schale xviii schalen i schale binnen/
vergult en(de) twee broken wegen(de) tsamen xxiiii marck/
It(em) i silve(re)n lepel i patene ii quispele en(de) iiii cruce(n) wegen(de) xxiiii m(ar)ck/
It(em) ii pathene(n) vii schale(n) iiii(½) wyeroecvate wegen(de) xxiiii m(ar)ck/
It(em) i saborie ii ampullen i kelc i monstrance i ov(er)decte(n) croes/
een lampe i wat(er)pot iii quispele iii dinge va(n) cappen met/
knoepe(n) i wyeroecscep i kelc ii pathene(n) ii scalen op/
voete en(de) i half weyroecvat wegen(de) tsame(n) xxiiii m(ar)ck/
It(em) i kelc i wyeroecscep en(de) iii lepele wegen(de) ii m(ar)ck iii(½) once(n)/
So(m)me ii[c] xc m(ar)ck iii(½) once(n) troys/
It(em) een cleyn doecske(n) met p(er)len div(er)s gesteynte en(de) i silve(re)n cruce/
It(em) i guld(en) span It(em) i v(er)gulden cruce op drie voete met/
eenen cristale inde middelt It(em) een dobbel vergulden herte/
met i hake vanden selven It(em) i gulden herte met eenre/
cassidonien It(em) een spanssel met i corter kethenen ende/
een beestken It(em) vi guld(en) ryngen den yersten met eene(n)/
t(er)coese drie poente van dyamanten een tafele van dyama(n)te/
en(de) den lesten met i tafelen en(de) robijne tsame(n) niet gewege(n)/
It(em) d(i)c(t)i d(omi)ni renu(n)c(iantes) p(ro)mis(eru)nt ind(ivisim) sub pena exco(mmunication)is infra hinc/
et festu(m) purif(icationis) b(ea)te marie virg(inis) p(ro)xim(e) ventur(um) in manib(us)/
dicti radulphi roelofs constitucio(n)e(m) nova(m) de scitu et (con)s(en)su/
re(veren)[di] in (christ)o p(at)ris nobilis ac p(re)potent(is) d(omi)ni de bourbon ep(iscop)i/
leodien(sis) (con)tinen(tis) plena(m) p(otes)tate(m) sub sigillo co(mmun)i s(e)c(un)dariar(um) ecc(les)iar(um) leod(iensium)/
posse vende(re) supra jocalia ac vasa aur(ea) et argentea pred(i)c(t)a/
certa(m) a(n)nua(m) et vitale(m) pensione(m) ad vita(m) uni(us) d(omi)nor(um) a(ut) p(u)lv(er)i/
s(ecundu)[m] modu(m) stilu(m) et usu(m) opidi lovanien(sis) usq(ue) ad su(m)ma(m) duor(um)/
miliu(m) flor(enorum) renen(sium) semel vide(licet) q(uem)lib(et) d(enarium) exin(de) median(tibus) dece(m)/
denar(iis) (con)s(imilibus) ac cu(m) plena pensio(n)e Acta su(n)t hec cor(am) d(i)c(t)is scab(inis)/
go(defri)[do] pyrarts et plurib(us) aliis in domo inh(ab)ita(ti)[o(n)is] d(i)c(t)i rad(ulphi)/
in una camera alta ibid(em) dec(embris) xv ho(ra) su(m)me misse vel circiter/
pon(tifica)[t(us)] pauli s(ecund)[i] a(n)no suo q(ua)rto ind(ictione) xv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer