SAL7361, Act: R°142.3 (301 of 504)
Search Act
previous | next
Act R°142.3  
Act
Date: 1468-02-17

Transcription

2019-08-13 by myriam bols
Allen den ghenen die dese l(ette)ren selen sien oft hoiren lesen burg(ermeesteren)/
scepen(en) en(de) raet d(er) stad van loeven(en) saluit doen te wete(n) dat op/
den dach van heden datu(m) van desen voir ons come(n) is in p(ro)pren/
p(er)sone beatris vanden wyere weduwe goessens wijlen die costere/
ende heeft geco(n)stituert gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(ra)tie en(de) auc(tori)teyt/
gegeve(n) henr(icke) leemans de jonge(n) sone henr(icx) leemans alle en(de)/
yegewelke hue(r) saken questie(n) en(de) geschillen die zij opden dach va(n)/
heden uutstaende heeft oft namaels hebben soude moegen in wat/
gerichte gheestelijc oft weerlijc dat dat zijn oft geboire(n) mochte/
in mel(iori) for(ma) p(ro)ut h(ab)etur in fine sept(ima)ni p(re)cedent(is) [ibid(em)? p(otes)tate t(ame)n substituen(di)] Salvo justo/
calculo ad mo(nicionem) d(i)c(t)e beat(ri)cis febr(uarii) xvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer