SAL7361, Act: R°147.2 (311 of 503)
Search Act
previous | next
Act R°147.2  
Act
Date: 1468-02-24

Transcription

2019-08-11 by myriam bols
Item dair op heden voir den raide vand(er) stat ter questien geweest/
zijn mathijs huene in deen zijde en(de) symoen laureys van/
wackersele in dande(re) om eene(n) rijder lijfpensien die de/
vors(creven) mathijs meynt dat hem de vors(creven) symoen jairlix/
met lovensche brieve sculdich is al maeght zijn dat hem/
de brieve bij zijne(n) wijne oft and(er)s ontweldicht zijn Soe/
heeft bij overdrage en(de) t(er)mijnacien vand(er) stat de voirs(creven)/
symoen dach genomen om van heden in viii daghen/
voir der stat raide te bringen alsul alle alsulke(n) claernisse/
van gescriften oft levend(er) wairheit die hij hebben mach/
dair mede hij bewisen wilt den vors(creven) rijd(er) lijfpensien/
aen des vors(creven) mathijs wijf afgeleeght te hebben en(de) den/
eedt die de vors(creven) symoen gep(rese)nteert heeft behult de stat te/
huerwert P(rese)nt(ibus) abs(oloens) substituto et hoeve(n) burg(imagist)[ris] febr(uarii) xxiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer