SAL7361, Act: R°168.3 (351 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°168.3  
Act
Date: 1468-03-10

Transcription

2019-08-15 by myriam bols
It(em) want claes m(ar)chant als p(ro)cur(eur) jans va(n) stalle en(de) ka(tli)[ne(n)] zijns wijfs/
moed(er) des voirs(creven) claes vanden voirbedde geleit zijnde tot de(n) goede(n)/
robbrechts jans en(de) henr(ix) va(n) ravescote gebruederen en(de) anthonis va(n)/
ravescote des voirs(creven) jans sone opden dach va(n) hede(n) come(n) is int recht/
alhier dach va(n) rechte gedaen hebbende derfgename(n) jans wilen/
de p(a)pe en(de) seyde dat zij oft e(m)m(er) her jacop vand(en) breyne prieste(r) zeke(re)/
gelofte gedaen hadde(n) voir scep(enen) va(n) loeven(en) januar(ii) lestlede(n) de goede/
voirs(creven) texeque(re)n en(de) meynde zijn schout te moege(n) verhale(n) en(de) nyema(n)t/
jegen hem come(n) en is oppone(re)nde Soe wijsde(n) de he(re)n scepen(en) va(n)/
loeven(en) ter manissen smeyers dat de voirs(creven) claes de voirs(creven) goede/
exeq(ue)ren soude moegen ende zijn schout d(air) aen verhalen roel(ants)/
tymple colonia oud(erogghe) m(ar)cii x
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer