SAL7361, Act: R°195.1 (405 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°195.1  
Act
Date: 1468-04-09

Transcription

2019-09-01 by myriam bols
Tvonnisse vanden gedinge dat geweest is voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loven(en) tusschen jorise ferijs als man en(de) momboir/
mag(rie)te(n) va(n) steensel zijns wijfs natuerlike dochter he(re)n mau/
ricius van steensel priest(er)s aenlegge(r) in deen zijde en(de)/
jose wellens verwerde(r) in dand(ere) alse van eenen dofhuyse/
metten hove en(de) wijngarde gelegen inde bout(er)shem strate tussche(n)/
den goeden jans wilen rosarts en(de) meest(er) jans wilen/
van grousbeke strecken(de) achterwert totten goeden joes wilen/
vand(en) rijne Welcke goede de vors(creven) joris inden name/
als voir mits eend(er) guedingen van scepen(en) brieven van/
loven(en) die bynne(n) cortten jaren herwert de vors(creven) her/
mauricius d(er) vors(creven) zijnd(er) docht(er) vanden vors(creven) goeden/
gedaen hadde uut machte vand(er) welcker hij hoopte/
dat hem de vors(creven) goede volgen zouden Vanden welken/
de vors(creven) joes die oic insgelix en(de) nad(er) hant inde/
vors(creven) goede gegoet was hielt de contrarie en(de) hopte dat/
hem en(de) sijnd(er) guedingen de vors(creven) goede soud(en) volgen/
want al mochte des voirs(creven) jorijs wijf guedinge hebben/
gehadt d(er) voirs(creven) goede zoe en hadde zij d(air) af niet/
de principale brieve mair een vidim[(us)] d(air) af Tegen/
dwelc de vors(creven) joris repliceerde en(de) bewijsde met scepen(en)/
brieve(n) dat zijn wijf na hue(re)r guedingen de vors(creven) goede/
becu(m)mert hadde des sond(er) hue(r) niet en soude hebben conne(n)/
gedoen gheschien Was gewijst met desen worden ter manessen/
smeyers na aensprake en(de) verantweerden van beide den/
p(ar)tien dat de(n) vors(creven) jorise de vors(creven) goede volgen zullen also/
v(er)re alst noch voir scepen(en) comen was P(rese)ntib(us) scabinis in/
scampno aprilis ix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer